4.6.2018 | Platnost nesouhlasného stanoviska s obnovením spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví je v ohrožení. Ministr životního prostředí Richard Brabec totiž zrušil rozhodnutí ministerstva, které nesouhlasné stanovisko EIA potvrdilo. Město však hodlá reagovat a požádat ministra o rozklad svého květnového rozhodnutí.

 

Vydáním tohoto rozhodnutí ministr zrušil závazné stanovisko ministerstva životního prostředí, které bylo vydáno v září 2016 a které potvrdilo stanovisko v dokumentaci EIA, tedy nesouhlas s obnovením provozu spalovny. Důvodem prý je nezákonnost závazného stanoviska o neobnovení spalovny, jelikož stanovisko podle vyjádření ministra postrádá relevantní odůvodnění pro zamítnutí realizace záměru modernizace spalovny,“ vysvětluje primátor Pardubic Martin Charvát. Podle jeho slov však město nevidí důvod, proč by mělo být nesouhlasné stanovisko k obnovení spalovny zrušeno, a je připraveno reagovat. „Z našeho hlediska stanovisko EIA, jak po obsahové, tak po formální stránce, odpovídá požadavkům zákona a bylo provedeno řádně, včetně posouzení vlivu spalovny na životní prostředí a obyvatele. Proto jsme se rozhodli v zákonné lhůtě 15 dnů reagovat na rozhodnutí ministra životního prostředí prostřednictvím podání rozkladu a docílit toho, aby původní nesouhlasné stanovisko ministerstva bylo ponecháno v platnosti. Proti obnovení spalovny je navíc přes 48 000 občanů, názor obyvatel, kteří bydlí v blízkosti areálu a kterých by se realizace spalovny dotkla, považujeme za zásadní,“ komentuje nastalou situaci primátor.

Pokud by město s podáním rozkladu nebylo úspěšné, vrátila by se otázka spalovny na stůl ministerstva. „Skutečnost, že by bylo nesouhlasné stanovisko opravdu zrušeno, rozhodně neznamená, že spalovna začne znovu fungovat. Ministerstvo by muselo opět rozhodnout, zda je stanovisko EIA vydané v lednu 2010 v souladu se současnými požadavky právních předpisů a zda splňuje obsahové náležitosti na své odůvodnění. Musíme mít však na paměti, že ta možnost obnovení provozu zde je,“ uzavírá primátor Charvát.