My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice,
v katastrálním území obce Rybitví.
Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví.

 

Tak zní text nové petice, kterou od dnešního dne mohou občané podepisovat  obecním úřadě v Rybitví (na OÚ Rybitví vždy 8-12, v pondělí a středu 8-17). 🐟 Další petiční místa jsou též na úřadě v Lázních Bohdaneč, Srnojedech, úřadech městských obvodů v Pardubicích. ✒️

Petiční výbor ve složení:
Jan Nadrchal, Dražkovická 143, Pardubice

Jakub Kutílek, Jiránkova 2246, Pardubice

Pavel Králíček, Okružní 150, Srnojedy

Eva Šmeralová, Veverkova 9, Rybitví

Vladimír Šebek, J. Žižky 563, Lázně Bohdaneč

Pavel Krajhanzl, Komenského 533, Pardubice

Jan Linhart, Bartoňova 831, Pardubice

Petiční výbor zastupuje:_ Jan Nadrchal, Dražkovická 143, Pardubice

 

Petici lze podepsat také v elektronické verzi, která má stejnou váhu ,jako petice písemná a to na :  této www adrese (Portál občana)

Petici k vytištění můžete stáhnout ZDE

Ve Facebookové skupině obce Rybitví byl k této petici zveřejněn tento text, který zveřejnujeme v plném znění :

 

‼️ Vážení občané, ‼️
dovoluji si vás informovat o tom, že od dnešního dne je na obecním úřadě (nejen) v Rybitví 🐟 možnost podepsat petici "Nesouhlas s obnovením provozu spalovny v Rybitví", ☣️ kterou připravil pan starosta ze Srnojed 🦌a doladili jsme ji na již dříve zmíněné schůzce ze 17.2. na radnici v Pardubicích. 🐴
Petici je možné podepsat v úřední dny (po + st) od 8 h do 17 h a v ostatní pracovní dny (út+čt+pá) od 8 h do 12 h.
Petici je také možné podepsat elektronicky (díky novele petičního zákona od 1.2.2022 se stejnou váhou jako podpis na papír) prostřednictvím "Portálu občana" 🦁 na webové adrese: ⬇️
https://obcan.portal.gov.cz/podani/epetice/seznam/petice/40
V boji proti zprovoznění spalovny tak otevíráme "druhou frontu".
1️⃣ První fronta je boj na úrovni účastníků řízení (obce, úřady, občanská sdružení), formou připomínek k dokumentaci, rozporování stanovisek úřadů, vypracování znaleckých posudků a sběr argumentů pro náš cíl - odsunutí spalovny do propadliště dějin. Zde nyní čekáme na závazné stanovisko MŽP v procesu EIA.
2️⃣ Petice je "první výkop" ⚽️ na druhé frontě, která má demonstrovat odhodlání a zájem občanů (nejen) Pardubicka dát najevo svůj nesouhlas s tímto záměrem, který místním obyvatelům nepřináší žádná pozitiva, pouze je oproti již stávajícímu stavu zatíží další dopravou nebezpečných odpadů a dalšími emisemi z průmyslového zdroje.
Petice s více než 10000 podpisy je možné podat k projednání petičnímu výboru Senátu ČR 🦁, případně může příslušný výbor vyvolat i veřejné slyšení k dané věci. Jestli společnost AVE CZ něco nepotřebuje, je to právě veřejné propírání jejích "hříchů" a vad jejích záměrů. Bude-li tedy odpor místních obyvatel dostatečný, mohl by přimět společnost AVE CZ k jednání s dotčenými obcemi směřujícímu k definitivnímu ukončení příprav záměru. ❎
 
Prosím, přijďte podepsat, nyní záleží na každém podpisu. 🖋
 
Přeji hezký den
Ing. Darek Horník, předseda stavebního výboru obce Rybitví
 
Text petice:
My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice,
v katastrálním území obce Rybitví.
Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví.