Společnost AVE CZ odpadové hospodářství přepracovala dokumentaci vlivů záměru modernizace spalovny nebezpečných průmyslových odpadů v Rybitví na životní prostředí(EIA). ČTK to zjistila na stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA. Dokument vloni vrátilo ministerstvo životního prostředí k doplnění. Ve srovnání s původním návrhem již odpadová firma nenavrhuje dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu. Původně počítala s kapacitami 20 000 tun, nebo 15 800 tun za rok. Nyní již plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7500 provozních hodin ročně. Přepracovanou dokumentaci posoudí ministerstvo životního prostředí.

 

Firma se také vypořádala s požadavky ministerstva. Musela například provést porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii či doplnit další posouzení. Oproti původnímu návrhu už neplánuje vypouštět vyčištěné technologické odpadní vody prostřednictvím Velké strouhy do Labe, ale bude je likvidovat odpařováním, které bude součástí technologie spalovny.

Firma AVE CZ odpadové hospodářství vlastní odstavenou spalovnu od roku 2006, dva roky předtím už byla uzavřena, protože nesplňovala emisní limity. Chemička Synthesia ji proto prodala. Od té doby se odpadová společnost snaží o obnovení provozu.

Pardubice se v minulosti proti obnovení provozu spalovny postavily. Se společností jednaly o odkoupení zařízení, zastupitelé ale nakonec neschválili cenu. Odmítli za ni dát 35 milionů korun. Zhruba stejně by stálo její zbourání a sanace areálu.

Proti spalovně jsou i další samosprávy - Rybitví, Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče a Srnojedy a Pardubický kraj. Rybitví se snažilo úsilí o znovuotevření zařízení zablokovat změnou územního plánu, Nejvyšší správní soud v něm ale v roce 2011 zrušil pasáž, která spalování odpadu znemožňovala.

První žádost podalo AVE CZ na ministerstvo životního prostředí v roce 2010. Pod protestní petici se v roce 2009 podepsalo téměř 50 000 lidí, ministerstvo životního prostředí nakonec vydalo záporné stanovisko EIA.

 

ZDROJ : link ekolist.cz