Majitel spalovny, firma AVE CZ, snahu ale nevzdává. Přepracoval dokumentaci a požádal resort o posouzení vlivu na životní prostředí znovu. Podle Pavly Iváckové by znovuzprovoznění 18 let odstavené spalovny společnost AVE CZ stálo stovky milionů korun. Firma počítá s tím, že by se v areálu likvidovalo 20 tisíc tun odparu ročně. To by znamenalo nepřetržitý provoz 365 dní v roce. Proti záměru dlouhodobě protestuje i pardubický magistrát.

Vylepšená dokumentace

„V nově přepracované dokumentaci bylo přihlédnuto ke všem připomínkám, které byly zaslány k poslední verzi dokumentace z roku 2020. Veškeré povolovací procesy a realizace modernizace si vyžádají více jak 3 roky,“ přibližuje mluvčí firmy AVE CZ Pavla Ivácková.

V roce 2017 mělo město možnost spalovnu odkoupit. Zastupitelé záměr schválili, ale později pro odkup neodhlasovali potřebné peníze (35 milionů Kč). Podle primátora Martina Charváta (ANO) to byla chyba, protože město mohlo osud spalovny ovlivnit: „Tak jak jsme říkali zhruba před 4 lety, že to riziko, že společnost AVE CZ najde cestu, jak tu spalovnu zprovoznit, je tady. Je to reálné riziko. I odpůrci z řad odborníků přiznávají, že dneska ta dokumentace už je velmi kvalitní.“

Pokud totiž společnost AVE CZ splní potřebné legislativní náležitosti a dostane od ministerstva kladný posudek, bude pozice města daleko složitější. „V dalších stupních stavebního řízení můžeme podávat námitky a připomínky. A samozřejmě další věc, která je na pořadu dne, je vyvolat znovu jednání o odkupu spalovny,“ dodává náměstek Jan Nadrchal.

 

 

Nebezpečný odpad nejen z regionu

„Musíme si v první řadě uvědomit, že se jedná o spalovnu průmyslového odpadu, což je v podstatě nebezpečný odpad, nikoli komunální. Tak jak ji mají koncipovanou, počítají s tím, že se tam nebudou spalovat odpady pouze z regionu, ale budou se dovážet odjinud. Jinak by jim ta kapacita nikdy nevyšla,“ popisuje náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal (ANO).

V roce 2017 mělo město možnost spalovnu odkoupit. Zastupitelé záměr schválili, ale později pro odkup neodhlasovali potřebné peníze (35 milionů Kč). Podle primátora Martina Charváta (ANO) to byla chyba, protože město mohlo osud spalovny ovlivnit: „Tak jak jsme říkali zhruba před 4 lety, že to riziko, že společnost AVE CZ najde cestu, jak tu spalovnu zprovoznit, je tady. Je to reálné riziko. I odpůrci z řad odborníků přiznávají, že dneska ta dokumentace už je velmi kvalitní.“

Pokud totiž společnost AVE CZ splní potřebné legislativní náležitosti a dostane od ministerstva kladný posudek, bude pozice města daleko složitější. „V dalších stupních stavebního řízení můžeme podávat námitky a připomínky. A samozřejmě další věc, která je na pořadu dne, je vyvolat znovu jednání o odkupu spalovny,“ dodává náměstek Jan Nadrchal.

 

ZDROJ