Pardubice - Byl by to prý vstřícný krok, který by nahradil firmě AVE CZ dosavadní vynaložené prostředky a zároveň zamezil zprovoznění spalovny

 

Společnost AVE CZ se již řadu let snaží uvést do provozu spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví.
Zřejmě považuje dnešní situaci, kdy soud rozhodl o neplatnosti části územního plánu obce, za vhodný okamžik k podání nové žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení.

Rozhodující jsou odborná vyjádření

Firma před necelými třemi roky obdržela nesouhlasné ministerské stanovisko.
Spalovna se  v Pardubicích stává stále více politickým tématem. Z hlediska právních předpisů jsou však rozhodující odborná vyjádření.
Kapacitně by se jednalo o největší spalovnu tohoto druhu v republice. Měla by stát na katastru Rybitví, jen několik set metrů od obydlených domů obvodu Pardubice VI. Nedaleko, ve směru převládajících větrů, leží Pardubice. Zařízení by mohlo spalovat i dvacet tisíc tun odpadů ročně. Firma tentokrát slibuje, že by se v ní likvidovalo „pouze" necelých šestnáct tisíc tun nebezpečných a ostatních odpadů. Jejich spálením by vzniklo přes pět tisíc tun nebezpečných tuhých látek, které by se převezly na skládku do Čáslavi.

Dopravní silniční systém na Pardubicku, který je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, by tak byl každoročně zatížen dalšími tisíci nákladních automobilů. Spalovna by mohla vypouštět i při bezchybném provozu několik desítek tisíc kilogramů nebezpečných látek do ovzduší za rok.

Překročení limitu prachu stoupá

I bez spalovny se v posledních letech v Pardubicích postupně zvyšuje počet překročení čtyřiadvacetihodinového imisního limitu prachu. V loňském roce k tomu došlo již pětačtyřicetkrát.
Letos zde byl překročen i limit pro oxid siřičitý a musel být dokonce na týden vyhlášen signál regulace kvůli smogu. Na zhoršování situace se čím dál tím víc podílí doprava. Je velmi diskutabilní, zda by v blízkosti obydlených domů a v oblasti již tak dosti zatížené škodlivinami v ovzduší měl stát ještě další zvláště velký zdroj znečišťování, jako je zmíněná spalovna odpadů.

Již před delší dobou jsem na zasedání zastupitelstva města přednesl, aby město (nejlépe ve spolupráci s krajem) navrhlo firmě AVE CZ, že od ní odkoupí zařízení spalovny s tím, že je zlikviduje.
Byl by to vstřícný krok, který by  nahradil firmě AVE dosavadní vynaložené prostředky a zároveň zamezil zprovoznění spalovny. Každý občan má možnost do soboty 3. listopadu vyjádřit svůj názor písemně krajskému úřadu.


Miroslav Rubeš, zastupitel města Pardubic, místostarosta šestého obvodu

ZDROJ: Pardubický deník