Umí spalovna bezpečně zlikvidovat PCB?

Category : Veřejné projednávání záměru
Views : 1966
(první část vystoupení) Milan Volejník se ptá ing. Tomáška , posudkáře dokumetace k záměru modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví , na bezpečnost likvidování Polychlorovaných byfenylů při teplotě 1100 st. celsia.Jak to dopadlo se můžete přesvědčit sami

Add your comments